Керамик хавхлага

 • Ceramic Valves

  Керамик хавхлага

  1. Цахилгаан шахуургын ажлын нөхцөл байдал болон бусад зарим ажлын нөхцлийн дагуу SICER компани нь керамик техникийн тусгай санал, модулийн сонголтыг боловсруулна.

  2. Уян хатан, хатуу битүүмжлэлийг хоёуланг нь янз бүрийн шаардлагад нийцүүлэн шалгаж болно.

  3. Үрэлттэй хосыг зуурахад зориулж патикулын керамик материал болон өөрөө тосолгооны материалыг нийлүүлж, цаашдын үрэлтийг багасгах боломжтой.

  4. Цахилгаан, хийн, алсын удирдлагатай хавхлагуудыг ялгаж салгахгүйгээр хийж болно.